Tuesday, December 16, 2008

15 mõistet internetist

internett - üle maailmne arvuti võtk
server arvuti - arvuti, mis asub interneti võrgu ühes sõlm punktis
www - world wide web - interneti teenus mis lubab navigeerida veebilehelt veebilehele
hüpertekst - tekst, mis sisaldab hüperlinke või siis siirdumisi teisele veebilehele
html - hypertext mark up language - hüperteksti üles märkimise keel
html dokument - html keeles kirjutatud dokument
veebileht, kodulehekülg - serveri ketal asuv html dokument
domeen - com, net, ee, de, nl, lt, ru, lv, fi, se, po, fe, it, uk, eu, info - määrab interneti serverite rühma, tavaliselt seotud riigiga
veebi programm - serveri ketal asuv programmi fail
php - programeerimis keel veebi programmide loomiseks
url - kodulehekülje aadress
java - programeerimis keel millega käsutatakse kohaliku arvutit
ftp - fail transfer protocol - failide trantsportimise protokoll
http - hüpper text transfer protocol - hüperteksti trantsportimise protokoll
browser - veebi lehitseja (Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, Limewire, Netscape, Google chrome)

No comments:

Post a Comment