Thursday, December 18, 2008

Märkimine Photoshopis

Rectangular marquee tool - saab teha teatud koha aktiivseks, ristküliku kujuliselt (kiirnupp "M")
Lasso tool - saab teha vabalt teatud koha aktiivseks (kiirnupp "L")
Quick selection tool - saab teha eseme pildil aktiivseks (eseme piirjoonte järgi) (kiirnupp "W")

Tuesday, December 16, 2008

3. tund

Kirjutasime mõisteid

15 mõistet internetist

internett - üle maailmne arvuti võtk
server arvuti - arvuti, mis asub interneti võrgu ühes sõlm punktis
www - world wide web - interneti teenus mis lubab navigeerida veebilehelt veebilehele
hüpertekst - tekst, mis sisaldab hüperlinke või siis siirdumisi teisele veebilehele
html - hypertext mark up language - hüperteksti üles märkimise keel
html dokument - html keeles kirjutatud dokument
veebileht, kodulehekülg - serveri ketal asuv html dokument
domeen - com, net, ee, de, nl, lt, ru, lv, fi, se, po, fe, it, uk, eu, info - määrab interneti serverite rühma, tavaliselt seotud riigiga
veebi programm - serveri ketal asuv programmi fail
php - programeerimis keel veebi programmide loomiseks
url - kodulehekülje aadress
java - programeerimis keel millega käsutatakse kohaliku arvutit
ftp - fail transfer protocol - failide trantsportimise protokoll
http - hüpper text transfer protocol - hüperteksti trantsportimise protokoll
browser - veebi lehitseja (Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, Limewire, Netscape, Google chrome)

2. tund

Töötlesime pilte Photo Gadget Pro'ga. Laadisime töödeldud pildid veebi ülesse.

Monday, December 15, 2008

1. tund

Tõmbasime faili putty.exe. Tegime bollger.com'i kasutaja. Kirjutasime kirja.